Værdier

geometer

  • er uvildig og vor målgruppe er små som store private og offentlige virksomheder
  • bekender sig til ICC’s politik og bæredygtig udvikling, 2017
  • forpligter sig derudover til fuld diskretion med hensyn til kundens forhold
  • benytter leverandører som klart identificerer sig selv. Hjemmesider uden CVR nummer og fysisk adresse, hemmeligt eller udeladt telefonnummer, diskvalificerer automatisk